Cách đo size vòng tay đơn giản nhất

Bước 1: Lấy 1 đoạn dây mềm, quấn quanh cổ tay, đánh dấu lại


Bước 2: Trải thẳng đoạn dây ra, dùng thước để đo đoạn đã đánh dấu. Chiều dài này chính là độ lớn của cổ tay.

Bước 3: Đối chiếu với bảng tham khảo lựa chọn kích cỡ chuỗi vòng để chọn vòng cho phù hợp

BẢNG THAM KHẢO LỰA CHỌN CỠ VÒNG
CỠ TAY5mm 108 hạt6mm 108 hạt7mm 108 hạt8mm 108 hạt10mm 108 hạt5mm 216 hạt
14cm4 vòng rộng4 vòng rộng4 vòng rộng5 vòng hơi rộng6 vòng rộng6 vòng vừa
15cm3 vòng hơi chật4 vòng chật, 3 vòng rộng4 vòng hơi rộng5 vòng vừa6 vòng vừa6 vòng vừa
16cm3 vòng vừa3 vòng rộng4 vòng rộng4 vòng rộng, 5 vòng chật6 vòng hơi chật6 vòng hơi chật
17cm3 vòng chật3 vòng rộng4 vòng chật4 vòng rộng5 vòng rộng, 6 vòng chật5 vòng rộng, 6 vòng chật
18cm3 vòng chật3 vòng vừa4 vòng chật4 vòng vừa5 vòng vừa5 vòng vừa
19cm2 vòng rộng2 vòng rộng3 vòng rộng4 vòng chật5 vòng chật5 vòng chật
CỠ TRONG VÒNGKhoảng 50cmKhoảng 62cmKhoảng 70cmKhoảng 80cmKhoảng 108cmKhoảng 108cm