• Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website tramhuongcaocap.com
  • Bước 2: Vào click chọn Cửa Hàng trên thanh menu và chọn danh mục sản phẩm cần mua.
  • Bước 3: Click xem chi tiết sản phẩm.
  • Bước 4: Click nút MUA HÀNG và điền các thông tin cần thiết như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại
  • Bước 5: Click ĐẶT HÀNG để tiến hành hoàn tất đơn đặt hàng, sau đó sẽ có thông báo đặt hàng thành công. Nếu không, bạn vui lòng thực hiện các bước chưa đúng theo hướng dẫn.