Những việc nên làm trong tháng cô hồn

Tương truyền, một đại đệ tử của Phật là đức A Nan Đà một buổi tối đang ngồi trong tịnh thấy thì thấy một con ngạ quỷ (quỷ đói) người gầy quắt, cổ dài, miệng nhả ra lửa bước vào, nói rằng 3 ngày nữa A Nan Đà sẽ chết và cũng trở thành quỷ miệng lửa (diệm khẩu) như nó.

Quỷ nói: “Nếu muốn tránh thì ông phải bố thí cho lũ ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc đồ ăn, và cúng dường Tam bảo giúp chúng tôi, để chúng tôi được tái sinh vào cõi trên, thì ông cũng được tăng thọ”.

Nghe vậy, Tôn giả A Nan Đà mang chuyện này nói với đức Phật. Phật bèn làm một bài chú đem tụng trong lễ cũng tam bảo để cầu siêu thoát cho quỷ đói miệng lửa.

Từ đó, lễ cúng được duy trì đến ngày nay, dân gian hiểu rộng ra là lễ cúng và cầu phúc cho vong nhân nói chung. Lâu dần thành xá tội vong nhân – thể hiện lòng kính trọng, vị tha của người còn sống đối với những người đã khuất, dù trước kia họ có làm chuyện sai trái cũng được tha thứ, mở lòng từ bi…

Những việc nên làm trong tháng cô hồn

  • Thường xuyên thăm và dọn dẹp phần mộ của những người thân trong gia đình.
  • Nếu có thể, hãy ăn chay thường xuyên, đặc biệt là mùng 1 và ngày Rằm.
  • Làm lễ cúng cô hồn.
  • Làm nhiều điều tốt để gặp những điều thiện.
  • Tránh xung đột cãi vã, ăn nói hoà nhã.
  • Có thể đi chùa thắp hương cầu bình an.
  • Trì Chú, niệm Phật thường xuyên.
  • Sau khi cúng cô hồn 1 ngày hoặc vào cuối tháng, nên dùng bột trừ tà ma tiêu khử. Đầu tháng 8 nên dùng bột tẩy uế cho toàn bộ căn nhà để cân bằng sinh khí.